Asociaţia Ecologică "Silvanus"

 

 

Preşedinte: Péter György-Árpád

Adresă: 407515 Sâncraiu nr. 331-332 jud. Cluj

     Tel 0040-264-257662, 0040-264588

e-mail: silvoko@freemail.hu,   silvoko@yahoo.com

 

            Asociaţia Ecologică Silvanus s-a înfiinţat în 17 februarie 2003 în Sâncraiu. Statutul juridic a obţinut în 23 februarie 2003.

            AES urmăreşte în principiu promovarea dezvoltării durabile a zonei etnografice Călata, Munţilor Apuseni, dar şi  a altor unităţi geografice,  protecţia mediului, educaţia eco-civică a populaţiei precum şi promovarea tineretului şi dezvoltarea societăţii civile.  Alte obiective sunt: realizarea relaţiilor profunde şi cooperarea cu organizaţii, instituţii şi  grupuri ne-guvernamentale şi guvernamentale din ţară şi străinătate, sprijinirea  ONG-urilor cu scopuri similare. Finalitatea vizată de AES este un om sănătos într-un mediu sănătos, rezultând o dezvoltare durabilă a societăţii.

AES se bazează în organizarea şi funcţionarea sa pe principiile: iniţiativei, implicării şi cooperării, voluntariatului, prieteniei, respectului şi sprijinului reciproc, transparenţei, echităţii, competenţei, responsabilităţii, principialităţii, legalităţii şi durabilităţii.

 

Obiectivele principale din Statutul AES

 

1.    Promovarea ideilor ecologice, a protecţiei mediului şi dezvoltării durabile în general;

2.    Promovarea participării publice în gestionarea problemelor de mediu;

3.    Promovarea specifică a protecţiei mediului în zonele montane;

4.    Promovarea ariilor naturale protejate existente şi creşterea numărului acestora;

5.    Promovarea turismului rural şi a dezvoltării comunitare rurale;

6.    Promovarea agriculturii ecologice;

7.    Studierea şi cunoaşterea zonelor montane;

8.    Promovarea transportului durabil;

9.    Promovarea tehnologiilor ne-poluante;

10. Promovarea specifică a protecţiei mediului, gospodăririi ecologice  a pădurilor şi dezvoltării durabile în zona etnografică Călata;

11.  Promovarea principiilor democratice;

12.  Educaţia ecologică şi civică a populaţiei;

13.  Alte obiective ce concură la promovarea protecţiei mediului şi dezvoltării durabile în zona etnografică Călata;

11.  Promovarea principiilor democratice;

12.  Educaţia ecologică şi civică a populaţiei;

13. Alte obiective ce concură la promovarea protecţiei mediului şi dezvoltării      durabile. Dezvoltarea armonioasă a tinerilor;

14.  Îmbunătăţirea organizării tineretului;

15.  Creşterea rolului tineretului în societate;

16.       Implicarea tineretului în activităţi ecologice şi în alte domenii;

17.       Îmbunătăţirea organizării şi funcţionării societăţii civile;

18.       Creşterea rolului societăţii civile în toate domeniile;

19.       Alte obiective ce contribuie la promovarea tineretului şi societăţii civile. Îmbunătăţirea cantitativă şi calitativă a bazei de membri AES, prin prisma obiectivelor AES;

20.       Dezvoltarea instituţională a AES, îmbunătăţirea dotării şi imaginii sale;

21.       Desfăşurarea de cât mai multe programe, proiecte şi acţiuni cu şi pentru membrii AES, în

            domeniile încadrabile în obiectivele AES;

22.       Alte obiective ce vizează dezvoltarea şi buna funcţionare a AES; 

       Colaborarea cu alte ONG-uri din localitate, zonă, judeţ, ţară, străinătate;

 

 


 

 

 

Proiect realizat de asociaţie

Lacurile Horaiţei

 


Lucrare premiată la concursul de desen - Ziua Pământului
 


Plantări

 


Şi localnicii participă la acţiuni comunitare

   
 
Monitorul Oficial Local