Kalotaszentkirályi baptista egyházközség

A gyülekezet bemutatása

Gyülekezetünk a Bánffyhunyadi Baptista Gyülekezettel egy körzetet alkotva a Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetségéhez tartozik.

A lelki munkát a körzet lelkipásztora végzi a helyi gyülekezetek szolgálattevőivel karöltve.

Hitelvünk és gyakorlatunk egyedüli zsinórmértéke a Szentírás. Célunk a Biblia örökérvényű igazságainak megőrzése, megélése és továbbadása.

De hála legyen Istennek, aki a Krisztus ereje által mindenkor diadalra vezet bennünket, és ismeretének illatát terjeszti általunk mindenütt… Mi nem olyanok vagyunk, mint sokan, akik nyerészkednek Isten igéjével, hanem mint akik tiszta szívből, sőt Istenből szólunk Isten előtt Krisztus által.-  (2 Kor. 2:14, 17).

Gyülekezeti alkalmaink:

Csütörtök:       
20.00
 – Imaóra

Vasárnap:       
10.00 
– Imaóra, Istentisztelet
16.00 – Bibliaóra

Mindenkit szeretettel várunk gyülekezeti alkalmainkra.

Cím, elérhetőség:

Baptista imaház, – Kalotaszentkirály 91 sz. (a Polgármesteri hivataltól kissé följebb, átellenben)

Lelkipásztori lakás (kis parókia) – Malomszeg (Alsó) utca 126 sz.
LelkipásztorOláh Lajos
tel. otthon –  0040 264 257 534
mobil –  0040 749 270 1820
e-mail: olahlgy@freemail.hu
olah_lajos@yahoo.com

Diakónus:          
ifj. Boncidai János
Kalotaszentkirály 172 sz.
tel. 0040 264 257505


Az Úr közel!