Hotărâri

Hotărâri 2020:

HCL 1 Privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului pe anul 2019 la bugetul local și la bugetul instituţiilor publice din venituri proprii şi subvenţii la secţiunea de dezvoltare

HCL 2 Privind aprobarea lucrărilor pe domeniul public și privat al comunei Sâncraiu pentru investiția ÎNFIINȚARE REȚEA DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE …

HCL 3 Privind privind unele măsuri pentru menţinerea curăţeniei şi aspectului imobilelor din comuna Sâncraiu, judeţul Cluj

HCL 4 Privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru clădirea situată în Comuna Sâncraiu, sat. Brăișoru str. Principală nr. 72

HCL 5 Privind aprobarea încheierii unui Contract de prestări a serviciului de salubrizare a localităților Comunei Sâncraiu

HCL 6 Privind aprobarea unor cheltuieli pentru lucrări de decolmatare din albia Văii Domoșului

HCL 7 Privind reactualizarea „Planului de analiză şi acoperire a riscurilor”

HCL 8 Privind aprobarea „Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă a comunei Sâncraiu”

HCL 9 Privind aprobarea planului local de acţiuni şi lucrări de interes local în Comuna Sâncraiu pe anul 2020

HCL 10 Privind aprobarea cotizaţiei anuale pentru “Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Napoca Porolissum”

HCL 11 Privind aprobarea finanţării activităţii sportive, concursul de schi fond „Cupa Tomordok”

HCL 12 Privind aprobarea lucrărilor pentru realizare branșamenteracorduri la rețele edilitare în zona străzii localității în cadrul investiţiei

HCL 13 Privind aprobarea modificarii organigramei si statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Sancraiu pe anul 2020

HCL 14 Privind execuţia bugetară la 31 decembrie 2019

HCL 15 Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, aprobarea utilizării în anul 2020 a excedentului bugetar al anului 2019 pentru …..

HCL 16 Privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru clădirea situată în Comuna Sâncraiu, sat. Alunișu str. Principală nr. 101 …

HCL 17 Privind majorarea cu 500 % a impozitului pe teren intravilan începând cu anul 2020, pentru terenul situat în Comuna Sâncraiu, sat. Brăișoru str. Principală nr. 68…

HCL 18 Privind aprobarea susținerii financiare a ASOCIAȚIEI SPORTIVE FOTBAL CLUB VOINȚA SÂNCRAIU pentru activitatea sportivă desfășurată de echipa de fotbal în anul 2020

HCL 19 privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului ….

HCL 20 Privind modificarea HCL cu nr. 7412.12.2019, privind aprobarea taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2020

HCL 21 Privind aprobarea programului de măsuri a gospodărârii localităţilor Comunei Sâncraiu în anul 2020 

HCL 22 Privind cofinanţarea nerambursabilă pentru investiții și reabilitări în anul 2020, a cultelor religioase din Comuna Sâncraiu

HCL 23 Privind aprobarea finanţării unor activităţi culturale, de mediu și de sport organizate de Consiliul Local Sâncraiu și a ansamblului de dansuri populare …..

HCL 24 Privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Spitalul Orășenesc Huedin cu suma de 10.000 lei de la capitolul autofinanțate

HCL 25 Privind aprobarea mandatului de consilier local al Domnului Kismihaly Zsolt

HCL 26 Privind aprobarea lucrarilor de pentru creare acces nou si bransamente …

HCL 27 Privind rectificarea bugetului local

HCL 28 Cu privire la executia bugetara in trimestrul I 2020

HCL 29 Privind aprobarea pretului de pornire la masa lemnoasa pe picior

HCL 30 Privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Aparatului de specialitate al primarului …

HCL 31 Privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului Local

Hotărâri 2019:  info. hotarari

HCL 1 Privind aprobarea deficitului bugetar pe anul 2018

HCL 2 Privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2019, pentru imobilele situate în Comuna Sâncraiu, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

HCL 3 Privind aprobarea patrimoniului public şi privat al comunei Sâncraiu pentru anul 2018

HCL 4 Privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ în Comuna Sâncraiu pe anul şcolar 2019 – 2020

HCL 5 Privind aprobarea cotizaţiei anuale pentru Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Napoca Porolissum

HCL 6 Privind aprobarea finanţării activităţii sportive, concursul de schi fond Cupa Tomordok

HCL 7 Privind aprobarea planului local de acţiuni şi lucrări de interes local în Comuna Sâncraiu pe anul 2019

HCL 8 Privind aprobarea unor cheltuieli pentru lucrări de decolmatare din albia Văii Domoșului

HCL 9 Privind reactualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor

HCL 10 Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă a comunei Sâncraiu

HCL 11 Cu privire la modificarea HCL cu nr. 61/12.12.2018, privind aprobarea taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2019

HCL 12 Cu privire la execuţia bugetară la 31 decembrie 2018

HCL 13 Privind mandatarea ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ECO-METROPOLITAN CLUJ în vederea realizării demersurilor necesare pentru organizarea

HCL 14 Cu privire la abrogarea Art. 3 și modificarea Art. 4 din HCL cu nr. 58/28.11.2018 privind stabilirea taxei speciale de salubrizare pe anul 2019

HCL 15 Privind aprobarea încheierii unui Contract de prestări a serviciului de salubrizare a localităților Comunei Sâncraiu ….

HCL 16 Privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în Comuna Sâncraiu…

HCL 17 Privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în Comuna Sâncraiu…

HCL 18 Privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în Comuna Sâncraiu…

HCL 19 Privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în Comuna Sâncraiu…

HCL 20 Privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în Comuna Sâncraiu…

HCL 21 Privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în Comuna Sâncraiu…

HCL 22 Privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în Comuna Sâncraiu…

HCL 23 Privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în Comuna Sâncraiu…

HCL 24 Privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în Comuna Sâncraiu…

HCL 25 Privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în Comuna Sâncraiu…

HCL 26 Privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în Comuna Sâncraiu…

HCL 27 Privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în Comuna Sâncraiu…

HCL 28 Privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în Comuna Sâncraiu…

HCL 29 Privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în Comuna Sâncraiu…

HCL 30 Privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în Comuna Sâncraiu…

HCL 31 Privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în Comuna Sâncraiu…

HCL 32 Privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în Comuna Sâncraiu…

HCL 33 Privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în Comuna Sâncraiu…

HCL 34 Privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în Comuna Sâncraiu…

HCL 35 Privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în Comuna Sâncraiu…

HCL 36 Privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în Comuna Sâncraiu…

HCL 37 Privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în Comuna Sâncraiu

HCL 38 Privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în Comuna Sâncraiu…

HCL 39 Privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în Comuna Sâncraiu…

HCL 40 Privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în Comuna Sâncraiu…

HCL 41 Pentru stabilirea unor măsuri privind delegarea gestiunii activităților de colectare, transport și transfer deșeuri…

HCL 42 cu privire la aprobarea programului de măsuri a gospodărârii localităţilor Comunei Sâncraiu în anul 2019

HCL 43 Cu privire la completarea HCL cu nr. 1528.02.2019 privind aprobarea încheierii unui Contract de prestări a serviciului de salubrizare a localităților Comunei Sâncraiu…

HCL 44 Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, aprobarea utilizării în anul 2019 a excedentului bugetar al anului 2018 …

HCL 45 Privind cofinanţarea nerambursabilă pentru investiții și reabilitări în anul 2019, a cultelor religioase din Comuna Sâncraiu

HCL 46 Privind aprobarea finanţării unor activităţi culturale organizate de Consiliul Local Sâncraiu …

HCL 47 Privind aprobarea finanţării activităţii pentru ocrotirea mediului înconjurător Ziua Mondială a Pământului

HCL 48 Privind aprobarea amânării plății chiriilor anului 2018 pentru suprafețele de pășuni comunale închiriate de Bakos-Pal Ramona-Rodica, Kulcsár Attila PFA și Vincze Jancsi Attila PFA

HCL 49 Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, com Sâncraiu, sat Sâncraiu nr. 12A, jud. Cluj pentru S.C. FARM CARPATINA S.R.L

HCL 50 Privind execuţia bugetară în trimestrul I 2019.

HCL 51 Privind aprobarea lucrărilor pentru creărea acces nou și realizare branșamenteracorduri la rețele edilitare în zona străzii localității în cadrul investiţiei…

HCL 52 Privind aprobarea modificării domeniului public al Comunei Sâncraiu

HCL 53 Privind aprobarea unor modificări la documentația de atribuire privind delegarea prin concesiune a gestiunii activităților de colectare, transport și transfer deșeuri …

HCL 54 Privind aprobarea lucrărilor pe domeniul public al comunei Sâncraiu pentru investiția ÎNFIINȚARE …

HCL 55 Privind aprobarea lucrărilor pentru crearea acces nou și realizare branșamenteracorduri la rețele edilitare în zona străzii localității în cadrul investiţiei ..

HCL 56 Privind rectificarea bugetului local

HCL 57 Privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru ÎNFIINȚARE PISTĂ …

HCL 58 Privind implementarea proiectului ÎNFIINȚARE PISTĂ DE BICICLETĂ PE TERASAMENTUL CĂII FERATE DEZAFECTATE HUEDIN – SÂNCRAIU – CĂLĂȚELE

HCL 59 Privind realizarea exerciţiului bugetar în semestrul I, 2019

HCL 60 Privind rectificarea bugetului local

HCL 61 Privind aprobarea lucrărilor pentru realizare branșamenteracorduri la rețele edilitare pe domeniul public al comunei în cadrul investiţiei …

HCL 62 Privind aprobarea delegării unui reprezentant al Consiliului Local Sâncraiu în Consiliul de Administrație și a unui reprezentant în Comisia pentru …

HCL 63 Privind rectificarea bugetului local

HCL 64 Privind aprobarea lucrărilor pe domeniul public și privat al comunei Sâncraiu pentru investiția REALIZARE REȚEA …

HCL 65 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ), comuna Sâncraiu, sat Sâncraiu nr. FN pentru S.C. PRIME BEEF TRANSILVANIA S.R.L

HCL 66 Privind aprobarea constituirii echipei mobile pentru intervenția de urgentă în cazurile de violență domestică în Comuna Sâncraiu

HCL 67 Privind aprobarea finanțării cheltuielilor echipei de fotbal F.C. Voința Sâncraiu în turul anului competițional 2019 – 2020 al campionatului județean de fotbal

HCL 68 Privind execuţia bugetară în trimestrul III. 2019

HCL 69 Privind stabilirea taxei speciale de salubrizare pe anul 2020

HCL 70 Privind aprobarea lucrărilor pe domeniul public și privat al comunei Sâncraiu pentru investiția INFRASTRUCTURĂ DE COMUNICAȚII …

HCL 71 Privind rectificarea bugetului local

HCL 72 Privind aprobarea lucrărilor pe domeniul public și privat al comunei Sâncraiu pentru investiția ÎNFIINȚARE REȚEA DE ALIMENTARE CU GAZE …

HCL 73 Privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ în Comuna Sâncraiu pe anul şcolar 2020 – 2021.

HCL 74 Privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2020

HCL 75 Privind stabilirea venitului net lunar al familiei sau al persoanei singure pe anul 2020.

Hotărâri 2018:  inf hotarari

HCL 1 Privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului pe anul 2017 la Bugetul local, la secţiunea de dezvoltare

HCL 2 Privind stabilirea modalităţii de atribuire a contractului de prestări servicii de salubrizare în comuna Sâncraiu pentru anul 2018

HCL 3 Privind aprobarea Regulamentului de stabilire a condițiilor de majorare a impozitului pe clădirile și terenurile neîngrijite situate în intravilanul …

HCL 4 Cu privire la revocarea HCL cu nr. 6223.11.2017, privind concesionarea unei suprafeţe de teren de 11.730 mp şi o clădire în suprafață de 402 mp din imobilul preluat de la M.Ap.N.

HCL 5 Cu privire la modificarea HCL cu nr. 4831.10.2018, privind aprobarea taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2018

HCL 6 Privind aprobarea patrimoniului public şi privat al comunei Sâncraiu pentru anul 2017

HCL 7 Privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al Comunei Sâncraiu, a unei suprafeţe de teren de 11.730 mp şi o…

HCL 8 Privind reactualizarea „Planului de analiză şi acoperire a riscurilor”

HCL 9 Privind aprobarea planului local de acţiuni şi lucrări de interes local în Comuna Sâncraiu pe anul 2018

HCL 10 Privind aprobarea privind aprobarea normativei de cheltuieli pentru consumul de carburanţi a autovehiculelor aflate în dotarea Primăriei Comunei Sâncraiu

HCL 11 privind aprobarea finanţării activităţii sportive, concursul de schi fond „Cupa Tomordok”

HCL 12 Privind aprobarea preţului de pornire la licitaţia de masă lemnoasă pe picior

HCL 13 Privind aprobarea unor cheltuieli pentru lucrări de decolmatare din albia Văii Călata și din albia Văii Alunișu;

HCL 14 Privind aprobarea concesionării unei suprafeţe de teren de 11.730 mp şi o clădire în suprafață de 402 mp din imobilul preluat de la …..

HCL 15 Privind aprobarea închirierii unui teren neproductiv în suprafață de 800 mp în Trupul Cripta Sâncraiu și a unui teren neproductiv în suprafață de 1.200 mp ..

HCL 16 Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018, aprobarea utilizării în anul 2018 a excedentului bugetar al anului 2017…

HCL 17 Cu privire la execuţia bugetară la 31 decembrie 2017

HCL 18 Privind aprobarea finanţării activităţii pentru ocrotirea mediului înconjurător „Conferință internațională de mediu din Bazinul Hidrografic al Dunării”

HCL 19 Privind aprobarea preţului de pornire la licitaţia de masă lemnoasă pe picior

HCL 20 Cu privire la aprobarea cotizaţiei anuale pentru “Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Napoca Porolissum”

HCL 21 Privind aprobarea solicitării transmiterii unei suprafețe de teren de 91.311, din domeniul public al Statului Român, ….

HCL 22 Cu privire la aprobarea programului de măsuri a gospodărârii localităţilor Comunei Sâncraiu în anul 2018

HCL 23 Privind cofinanţarea nerambursabilă pentru investiții și reabilitări în anul 2018, a cultelor religioase din Comuna Sâncraiu

HCL 24 Privind aprobarea concesionării unei suprafeţe de teren de 11.730 mp şi o clădire în suprafață de 402 mp din ….

HCL 25 Privind aprobarea preţului de pornire la licitaţia de masă lemnoasă pe picior

HCL 26 Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, com Sâncraiu, sat Alunișu nr. 34, jud. Cluj pentru CALATAN CARLA CATALINA P.F.A.

HCL 27 Privind aprobarea lucrărilor pe domeniul public și privat al comunei Sâncraiu pentru investiția ELABORARE DOCUMENTAȚIE PENTRU INTRARE …..

HCL 28 Cu privire la completarea prevederilor HCL nr. 2116.02.2018 privind aprobarea solicitării transmiterii unei suprafețe de teren de 91.311 mp…..

HCL 29 Privind aprobarea lucrărilor pe domeniul public și privat al comunei Sâncraiu pentru investiția ÎNTOCMIRE DOCUMENTAȚII CADASTRALE DE ÎNTĂBULARE….

HCL 30 Privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ în Comuna Sâncraiu și a planului de școlarizare pe anul şcolar 2018 – 2019

HCL 31 Privind aprobarea amânării plății chiriilor anului 2017 pentru suprafețele de pășuni comunale închiriate de Pavel F. Gheorghe PFA, Bakos-Pal Ramona-Rodica și Csüdöm Attila I.I

HCL 32 Privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Comunei Sâncraiu 2015 – 2020

HCL 33 Privind modificarea HCL nr. 332017, privind implementarea proiectului DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII SPORTIVE ȘI ENERGETICE LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ADY ENDRE ….

HCL 34 Privind execuţia bugetară în trimestrul I 2018

HCL 35 Privind rectificarea bugetului local HCL 37 Privind aprobarea finanţării unor activităţi culturale organizate de Consiliul Local Sâncraiu

HCL 36 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ), comuna Sâncraiu, sat Sâncraiu nr. FN pentru S.C. MARICRIS IMPEX S.R.L.

HCL 38 Privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare d-lui Lakatos Andrei

HCL 39 Privind rectificarea bugetului local

HCL 40 Privind modificarea HCL nr. 3126.04.2018 referitoare la aprobarea amânării plății chiriilor anului 2017 pentru suprafețele de pășuni comunale închiriate de Pavel F….

HCL 41 Privind aprobarea lucrărilor pe domeniul public și privat al comunei Sâncraiu pentru investiția INTRAREA ÎN LEGALITATE CONSTRUIRE STAȚIE DE BAZĂ PENTRU SERVICII DE COMUNICAȚII…

HCL 42 Cu privire la realizarea exerciţiului bugetar în semestrul I, 2018

HCL 43 Privind aprobarea Documentaţie de atribuire – Delegarea prin concesionare a gestiunii unor activităţi componente ale Serviciului de salubrizare în judetul Cluj…

HCL 44 Privind aprobarea delegării Domnului primar Póka Andrei-Gheorghe, ca reprezentant legal și a Domnului viceprimar Péter György-Árpád …..

HCL 45 Privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a Strategiei de tarifare ….

HCL 46 Privind aprobarea Statului de Funcţii şi a reţelei unităţilor de învăţământ din Comuna Sâncraiu în anul şcolar 20182019 pentru Şcoala Gimnazială Ady Endre Sâncraiu

HCL 47 Privind aprobarea delegării unui reprezentant al Consiliului Local Sâncraiu în Consiliul de Administrație și a unui reprezentant în Comisia pentru Evaluarea …

HCL 48 Privind rectificarea bugetului local

HCL 49 Privind aprobarea Statului de Funcţii şi a reţelei unităţilor de învăţământ din Comuna Sâncraiu în anul şcolar 20182019 pentru Şcoala Gimnazială „Ady Endre” Sâncraiu

HCL 50 Privind aprobarea lucrărilor pe domeniul public și privat al comunei Sâncraiu pentru investiția D.T.A.C. PROIECT REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI ….

HCL 51 Privind aprobarea taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2019

HCL 52 Privind aprobarea lucrărilor ce se execută pe domeniul public și privat al Comunei Sâncraiu, creare acces nou, în cadrul investiţiei ELABORARE DOCUMENTAȚIE PENTRU ……

HCL 53 Privind aprobarea retragerii Comunei Sâncraiu din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară RISZEG, înregistrat în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor la Judecătoria Huedin sub ….

HCL 54 Privind aprobarea Planului Local de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole în Comuna Sâncraiu

HCL 55 Privind acceptarea donaţiei unei suprafeţe de 2.565 mp teren aflat în proprietatea Școlii Gimnaziale „Ady Endre” Sâncraiu

HCL 56 Privind execuţia bugetară în trimestrul III. 2018

HCL 57 Privind rectificarea bugetului local

HCL 58 Privind stabilirea taxei speciale de salubrizare pe anul 2019

HCL 59 Privind aprobarea prelungirii valabilității Planului Urbanistic General al Comunei Sâncraiu cu Regulamentul local de urbanism aferent acestuia

HCL 60 Privind rectificarea bugetului local

HCL 61 Privind modificarea HCL cu nr. 5131.10.2018, privind aprobarea taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2019

HCL 62 Privind stabilirea venitului net lunar al familiei sau al persoanei singure pe anul 2019

HCL 63 Privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Sâncraiu, județul Cluj

HCL 64 Privind aprobarea trecerii unor immobile din domeniul privat în domeniul public al Comunei Sâncraiu,


Hotărâri 2017: inf hotarari 2017

HCL 1 Privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului pe anul 2016 la Bugetul local…

HCL 2 Privind stabilirea modalităţii de gestiune a serviciului de salubrizare în comuna Sâncraiu, stabilirea procedurii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii

HCL 3 Privind aprobarea Planului de pază pe anul 2017

HCL 4 Privind reactualizarea „Planului de analiză şi acoperire a riscurilor”

HCL 5 Privind aprobarea „Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă a comunei Sâncraiu”

HCL 6 Privind aprobarea planului local de acţiuni şi lucrări de interes local în Com Sâncraiu pe anul 2017

HCL 7 Privind aprobarea patrimoniului public si privat al comunei Sancraiu pentru anul 2016

HCL 8 Privind execuţia bugetară la 31 decembrie 2016

HCL 9 Privind modificarea HCL nr. 209.01.2017

HCL 10 Privind aprobarea cotizaţiei anuale pentru Asociaţia Comunelor din România

HCL 11 Privind aprobarea deschiderii acces la drumul din ext. loc. Brăișoru și pt realizarea de racorduri și branșamente pe DP…………………

HCL 12 Privind aprobarea cheltuielilor pentru înființarea clubului sportiv Fotbal Club „Voința” Sâncraiu

HCL 13 Privind revocarea HCL cu nr. 1223.02.2017

HCL 14 Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 și aprobarea utilizării în anul 2017 a excedentului bugetar al anului 2016 pentru realizarea unor investiții

HCL 15 Privind aprobarea unor cheltuieli pentru lucrări de decolmatare din albia Văii Călata

HCL 16 Privind aprobarea închirierii a două spații din clădirea școlii dezafectate

HCL 17 Privind aprobarea programului de măsuri a gospodărârii localităţilor Comunei Sâncraiu în anul 2017

HCL 18 Privind aprobarea finanţării activităţii pentru ocrotirea mediului înconjurător „Ziua Mondială a Pământului”

HCL 19 Privind cofinanţarea nerambursabilă pentru investiții și reabilitări în anul 2017

HCL 20 Privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2017 pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Sâncraiu, județul Cluj

HCL 21 Cu privire la execuţia bugetară în trimestrul I 2017

HCL 22 privind aprobarea amenajare acces la drumul communal DC 124 și pentru realizarea de racorduri și branșamente pe domeniul public ………..

HCL 23 Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, com Sâncraiu, sat Sâncraiu nr. FN, jud. Cluj pentru S.C. MAR BLU S.R.L.

HCL 24 Privind aprobarea desființării Asociației pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale a Jud Cluj … 

HCL 25 Privind utilizarea sumei de 792.000 lei din excedentul bugetului local, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, pe anul 2017

HCL 26 Privind rectificarea bugetului local

HCL 27 Privind cofinanţarea „Zilele Comunei Sâncraiu”

HCL 28 Privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sâncraiu

HCL 29 Privind aprobarea preţului de pornire la licitaţia de masă lemnoasă pe picior

HCL 30 Cu privire la realizarea exerciţiului bugetar în semestrul I, 2017

HCL 31 Privind aprobarea modificării HCL nr. 1227.03.2013 referitor la unele măsuri pentru menţinerea curăţeniei şi aspectului imobilelor din comuna Sâncraiu, judeţul Cluj

HCL 32 Privind aprobarea studiilor de fezabilitate pentru “ÎNFIINȚARE BAZĂ SPORTIVĂ LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ADY ENDRE” SÂNCRAIU,………………..

HCL 33 Privind implementarea proiectului „DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII SPORTIVE ȘI ENERGETICE LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ADY ENDRE SÂNCRAIU, COMUNA SÂNCRAIU, JUDEȚUL CLUJ”

HCL 34 Privind aprobarea lucrărilor pe domeniul public al comunei Sâncraiu pentru investiția ÎNFIINȚARE BAZĂ SPORTIVĂ LA ………..

HCL 35 Privind aprobarea lucrărilor pe domeniul public al comunei Sâncraiu pentru investiția MONTAREA UNEI INSTALAȚII CU PANOURI SOLARE ………….

HCL 36 Privind aprobarea lucrărilor pe domeniul public al comunei Sâncraiu pentru investiția ELABORARE …….

HCL 37 Privind aprobarea lucrărilor pe domeniul public al comunei Sâncraiu pentru investiția ELABORARE DOCUMENTAȚIE PENTRU……

HCL 38 Privind aprobarea Statului de Funcţii şi a reţelei unităţilor de învăţământ din Comuna Sâncraiu în anul şcolar 20172018 pentru Şcoala Gimnazială „Ady Endre” Sâncraiu

HCL 39 Privind aprobarea modificării HCL nr. 3131.08.2017 Referitor la unele măsuri pentru menţinerea curăţeniei şi aspectului imobilelor din comuna Sâncraiu, judeţul Cluj

HCL 40 Privind utilizarea sumei de 50.000 lei din excedentul bugetului local, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, pe anul 2017

HCL 41 Privind rectificarea bugetului local

HCL 42 Privind aprobarea lucrărilor pe domeniul public și privat al com Sâncraiu pentru investiția ……..

HCL 43 Privind aprobarea lucrărilor pe domeniul public și privat al comunei Sâncraiu pentru investiția …

HCL 44 Privind aprobarea deschiderii acces la drumul din extravilanul localității Brăișoru pe domeniul public al comunei pentru construirea obiectivului ELABORAREA DOCUMENTAȚIEI………….

HCL 45 Privind finanţarea activităților „Balul strugurilor” și „Festivalul măceșelor”

HCL 46 Privind acordarea unui ajutor financiar de urgenţă d-nei Kádár Viorica,

HCL 47 Privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului local al comunei Sâncraiu nr. 30 din 24.11.2005 privind reorganizarea Serviciului Voluntar ……

HCL 48 Privind aprobarea taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2018

HCL 49 Privind aprobarea lucrărilor ce se execută pe domeniul public și privat al Comunei Sâncraiu în cadrul investiţiei ELABORARE DOCUMENTAȚIE……..

HCL 50 Privind aprobarea modificării domeniului public al Comunei Sâncraiu

HCL 51 Privind aprobarea modificării domeniului public al Comunei Sâncraiu

HCL 52 Privind aprobarea lucrărilor pe domeniul public al comunei Sâncraiu pentru investiția ELABORARE DOCUMENTAȚIE PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR ….

HCL 53 cu Privire la execuţia bugetară în trimestrul III. 2017

HCL 54 Privind utilizarea sumei de 722.000 lei din excedentul bugetului local, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, pe anul 2017

HCL 55 Privind rectificarea bugetului local

HCL 56 Privind aprobarea lucrărilor pe domeniul public al comunei Sâncraiu pentru investiția REPARAȚII ȘI CONSOLIDĂRI DE MALURI……….

HCL 57 Privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru “ÎNFIINȚARE SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO ÎN COMUNA SÂNCRAIU, JUDEȚUL CLUJ”

HCL 58 Privind implementarea proiectului “ÎNFIINȚARE SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO ÎN COMUNA SÂNCRAIU, JUDEȚUL CLUJ”

HCL 59 Privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Sâncraiu pe anul 2018

HCL 60 Privind acordarea unui ajutor financiar de urgenţă d-nei Tamás-Péter Erzsébet,

HCL 61 Privind constituirea comisiei pentru concesionări

HCL 62 Privind concesionarea unei suprafeţe de teren de 11.730 mp şi o clădire în suprafață de 402 mp din imobilul preluat de la M.Ap.N.

HCL 63 Privind aprobarea montării pe domeniul public, a unui panou informativ bilingv la Postul de Poliție din localitatea Sâncraiu

HCL 64 Privind utilizarea sumei de 4.000 lei din excedentul bugetului local, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, pe anul 2017

HCL 65 privind rectificarea bugetului local

HCL 66 Privind stabilirea venitului net lunar al familiei sau al persoanei singure pe anul 2018

HCL 67 Privind stabilirea taxei speciale de salubrizare pe anul 2018

HCL 68 Privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ în Comuna Sâncraiu pe anul şcolar 2018 – 2019

HCL 69 Privind aprobarea lucrărilor pe domeniul public al comunei Sâncraiu pentru investiția CONSTRUIRE BAZIN DE ÎNOT …….


Hotărâri 2016: inf hotarari 2016

HCL 1 Privind aprobarea deficitului bugetar pe anul 2015 la secţiunea dezvoltare

HCL 2 Privind bugetul local pe anul 2016

HCL 3 Privind aprobarea Planului de pază pe anul 2016

HCL 4  Privind aprobarea planului local de acțiuni și lucrări de interes local în Comuna Sâncraiu pe anul 2016

HCL 5 Privind aprobarea „Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă a comunei Sâncraiu”

HCL 6 Privind reactualizarea „Planului de analiză şi acoperire a riscurilor”

HCL 7 Privind cofinanțarea concursului de schi fond „Cupa Tomordok”

HCL 8 Privind aprobarea normativei de cheltuieli pentru consumul de carburanți a autoturismului de serviciu Renault Laguna, aflat în dotarea Primăriei Comunei Sâncraiu

HCL 9 Privind însușirea Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea activității de audit public intern .

HCL 10 Privind aprobarea patrimoniului public şi privat al comunei Sâncraiu pentru anul 2015

HCL 11 Privind execuţia bugetară la 31 decembrie 2015.

HCL 12 Privind modificarea HCL al Comunei Sâncraiu cu nr. 228.01.2016, privind bugetul local pe anul 2016

HCL 13 Privind revocarea HCL cu nr. 728.01.2016

HCL 14 Privind aprobarea unor măsuri de funcționare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj pentru anul 2016

HCL 15 Privind utilizarea în anul 2016 a excedentului bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii

HCL 16 Privind aprobarea Programului anual propriu pentru acordarea de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul local al Comunei Sâncraiu…

HCL 17 Privind aprobarea lucrărilor ce se execută pe domeniul public al Comunei Sâncraiu în cadrul investiţiei „Extinderea sistemelor de apă în Sâncraiu (Alunișu și Brăișoru)”

HCL 18 Privind modificarea HCL al Comunei Sâncraiu cu nr. 6126.11.2014, privind aprobarea solicitării predării şi preluarea terenului liniei de cale ferată dezafectată…

HCL 19 Cu privire la aprobarea programului de măsuri a gospodărârii localităţilor Comunei Sâncraiu în anul 2016

HCL 20 Privind aprobarea lucrărilor ce se execută pe domeniul public și privat al Comunei Sâncraiu în cadrul investiţiei…

HCL 21 Privind aprobarea lucrărilor ce se execută pe domeniul public și privat al Comunei Sâncraiu în cadrul investiţiei…

HCL 22 Cu privire la revocarea HCL al Comunei Sâncraiu cu nr. 4329.10.2015,privind retrocedarea prin donaţie şi întăbularea pe numele Parohiei Reformate Sâncraiu…

HCL 23 Privind aprobarea preţului de pornire la licitaţia de masă lemnoasă

HCL 24 Cu privire la aprobarea cotizaţiei anuale pentru “Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Napoca Porolissum”

HCL 25 Privind rectificarea bugetului local

HCL 26 Privind aprobarea Regulamentului de păşunat şi modul de atribuire a suprafeţelor de păşunat din păşunea comunală aflată în domeniul public al comunei Sâncraiu

HCL 27 Privind aprobarea modalității de identificare a beneficiarilor de tichete sociale în baza Legii nr.2482015…

HCL 28 Privind aprobarea modificării HCL nr. 262016, privind aprobarea Regulamentului de păşunat şi modul de atribuire a suprafeţelor de păşunat …

HCL 29 Privind aprobarea modificării domeniului public al Comunei Sâncraiu

HCL 30 Privind închirierea spaţiului „Sala de aşteptare” din centrul satului Sâncraiu

HCL 31 Privind închirierea imobilului „Clădirea morii” din satul Sâncraiu nr. 25

HCL 32 Privind aprobarea lucrărilor ce se execută pe domeniul public și privat al Comunei Sâncraiu în cadrul investiţiei …

HCL 33 Privind aprobarea amânării plății chiriilor pentru suprafețele de pășuni comunale închiriate în anul 2015

HCL 34 Cu privire la execuţia bugetară în trimestrul I 2016

HCL 35 Privind cofinanţarea nerambursabilă pentru investiții și reabilitări în anul 2016,a cultelor religioase din Comuna Sâncraiu

HCL 36 Privind utilizarea în anul 2016 a excedentului bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii.

HCL 37 Privind aprobarea unor cheltuieli pentru lucrări de decolmatare din albiile Văii Călata, Văii lui Băl și Canalului Morii

HCL 38 Privind rectificarea bugetului local

HCL 39 Privind alegerea Comisiei de validare

HCL 40 Privind validarea mandatelor consilierilor locali

HCL 41 Privind constituirea Consiliului Local al Comunei Sâncraiu

HCL 42 Privind alegerea președintelui de ședință

HCL 43 Privind alegerea viceprimarului

HCL 44 Privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Sâncraiu

HCL 45 Privind aprobarea asocierii UAT Comuna Sâncraiu, din județul Cluj, conform Acordului de parteneriat anexat prezentei hotărâri…

HCL 46 Privind adoptarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consilului Local al Comunei Sâncraiu

HCL 47 Privind aprobarea modificării domeniului public al Comunei Sâncraiu

HCL 48 Privind punerea la dispoziția Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj…

HCL 49 Privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei Sâncraiu din județul Cluj în Adunarea Generală a Asociației…

HCL 50 Privind rectificarea bugetului local.

HCL 51 Privind aprobarea preţului de pornire la licitaţia de masă lemnoasă.

HCL 52 Privind aprobarea amânării plății chiriilor pentru suprafețele de pășuni comunale închiriate în anul 2015

HCL 53 Privind desemnarea reprezentantului COMUNEI SÂNCRAIU în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO METROPOLITAN Cluj

HCL 54 Privind mandatarea domnului Póka Andrei-Gheorghe să reprezinte Consiliul Local Sâncraiu la ședința organizată în vederea desemnării…

HCL 55 Cu privire la realizarea exerciţiului bugetar în semestrul I, 2016

HCL 56 Privind utilizarea în anul 2016 a excedentului bugetar al anului 2015 pentru realizarea unor investiții

HCL 57 Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, com Sâncraiu, sat Domoșu nr. FN, jud. Cluj pentru Vincze István

HCL 58 Privind aprobarea încredințării Asociației Culturale Ady Endre Sâncraiu, implementarea proiectului finanțat în cadrul programului Europa pentru cetăţeni

HCL 59 Privind aprobarea transmiterii dreptului de folosință fără plată, a microbuzului școlar marca Opel Movano, către Școala Gimnazială Ady Endre Sâncraiu

HCL 60 Privind rectificarea bugetului local

HCL 61 Privind aprobarea Statului de Funcţii şi a reţelei unităţilor de învăţământ din Comuna Sâncraiu în anul şcolar 20162017 pentru Şcoala Gimnazială „Ady Endre” Sâncraiu

HCL 62 Privind aprobarea taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2017

HCL 63 Privind rectificarea bugetului local

HCL 64 Privind aprobarea lucrărilor ce se execută în zona drumului comunal și a străzilor Comunei Sâncraiu în cadrul investiţiei …

HCL 65 Cu privire la execuţia bugetară în trimestrul III. 2016

HCL 66 Privind rectificarea bugetului local

HCL 67 Privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ în Comuna Sâncraiu pe anul şcolar 2017 – 2018

HCL 68 Privind aprobarea lucrărilor ce se execută pe domeniul public și privat al Comunei Sâncraiu în cadrul investiţiei „Extindere Lea 0,4 Kv În Localitatea Sâncraiu, Judeţul Cluj”

HCL 69 Privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Sâncraiu pe anul 2017

HCL 70 Privind stabilirea taxei speciale de salubrizare pe anul 2017

HCL 71 Privind rectificarea bugetului local

HCL 72 Privind stabilirea venitului net lunar al familiei sau al persoanei singure pe anul 2017

Hotărâri 2015: inf hotarari 2015

HCL 1 Privind aprobarea deficitului bugetar pe anul 2014 la secţiunea dezvoltare

HCL 2 Privind bugetul local pe anul 2015

HCL 3 Privind aprobarea „Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă a comunei Sâncraiu”

HCL 4 Privind reactualizarea „Planului de analiză şi acoperire a riscurilor”

HCL 5 Privind aprobarea planului local de acţiuni şi lucrări de interes local în Comuna Sâncraiu pe anul 2015

HCL 6 Privind aprobarea patrimoniului public şi privat al comunei Sâncraiu pentru anul 2014

HCL 7 Privind execuţia bugetară la 31 decembrie 2014

HCL 8 Privind cofinanţarea activităţii pentru ocrotirea mediului înconjurător „Ziua Mondială a Pământului”

HCL 9 Privind cofinanţarea echipei de fotbal „Voinţa” Sâncraiu

HCL 10 Privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Sâncraiu, judeţul Cluj.

HCL 11 Privind aprobarea Planului de pază pe anul 2015

HCL 12 Privind aprobarea lucrărilor de amenajări intersecţii pe tronsonul de drum DJ 103J – DN1R Sâncraiu-Alunişu, km 0+000 – km 7+00.

HCL 13 Privind aprobarea programului de măsuri a gospodărârii localităţilor Comunei Sâncraiu în anul 2015

HCL 14 Privind amplasarea unui bust memorial GZARMATHY ZSIGMOND pe domeniul public al localităţii Sâncraiu.

HCL 15 Privind stabilirea cotizaţiei anuale pentru Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „RÍSZEG”

HCL 16 Privind cofinanţarea „Cupei Tomordok – la fotbal”

HCL 17 Privind cheltuirea unor sume din excedentul bugetar.

HCL 18 Privind rectificarea bugetului local.

HCL 19 Privind aprobarea cotizatiei către ASOCIATIA REGIONALA PENTRU DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DIN BAZINUL HIDROGRAFIC SOMES-TISA

HCL 20 Privind aprobarea asocierii UAT Sâncraiu, din judeţul Cluj, conform Acordului de parteneriat anexat prezentei hotărâri

HCL 21 Privind aprobarea lucrărilor ce se execută pe DC 124 şi pe imobilul căminului cultural din localitatea Domoşu în cadrul PROIECTUL RO NET

HCL 22 Privind aprobarea Regulamentului de păşunat şi modul de atribuire a suprafeţelor de păşunat din păşunea comunală aflată în domeniul public al comunei Sâncraiu

HCL 23 Privind aprobarea lucrărilor pe domeniul public şi privat al localităţii Sâncraiu pentru REABILITAREA, REFAŢADIZAREA ŞI SCHIMBAREA DESTINAŢIEI DIN REMIZA PSI ÎN CAPELĂ

HCL 24 Privind aprobarea lucrărilor pe domeniul public al localităţii Sâncraiu pentru amplasarea unui bust memorial GYARMATHY ZSIGMOND.

HCL 25 Privind revocarea HCL cu nr. 2112.05.2015

HCL 26 Privind aprobarea utilizării cu titlu gratuit, a suprafeţei de teren de 10 mp situată în terenul aferent căminului cultural din localitatea Domoşu, în cadrul PROIECTUL RO-NET

HCL 27Privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2015 pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Sâncraiu, judeţul Cluj.

HCL 28 Privind execuţia bugetară în trimestrul I 2015

HCL 29 Privind cofinanţarea nerambursabilă în anul 2015, a cultelor religioase din Comuna Sâncraiu

HCL 30 Privind cofinanţarea „Zilele Comunei Sâncraiu”

HCL 31 Privind stabilirea modalităţii de gestiune a serviciului de salubrizare în comuna Sâncraiu, stabilirea procedurii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii …

HCL 32 Privind aprobarea preţului de pornire la licitaţia de masă lemnoasă.

HCL 33 Privind aprobarea lucrărilor ce se execută pe domeniul public al Comunei Sâncraiu în cadrul investiţiei „Amenajarea Valea Călata, judeţul Cluj”

HCL 34 Privind finanţarea deplasării unei delegaţii la întâlnirea localităţilor care poartă numele Sfântului Ştefan.

HCL 35 Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, com Sâncraiu, sat Alunişu nr. 86, jud. Cluj pentru Józsa Zoltán.

HCL 36 Privind acordarea titlului de „CETĂŢEAN DE ONOARE” D-lui SZÉP GYULA şi D-nei NÉMETH ILDIKÓ

HCL 37 Privind realizarea exerciţiului bugetar în semestrul I, 2015

HCL 38 Privind rectificarea bugetului local.

HCL 39 Privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Sâncraiu, judeţul Cluj.

HCL 40 Privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2015 pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Sâncraiu, judeţul Cluj.

HCL 41 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ), comuna Sâncraiu, sat Sâncraiu FN pentru Cernischi Gilbert.

HCL 42 Privind aprobarea Statului de Funcţii şi a reţelei unităţilor de învăţământ din Comuna Sâncraiu în anul şcolar 20152016 pentru Şcoala Gimnazială „Ady Endre” Sâncraiu

HCL 43 Privind retrocedarea prin donaţie şi întăbularea pe numele Parohiei Reformate Sâncraiu a unei suprafeţe de teren de 700 mp din domeniul privat al Comunei Sâncraiu.

HCL 44 Privind execuţia bugetară în trimestrul III, 2015

HCL 45 Privind rectificarea bugetului local

HCL 46 Privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2016

HCL 47 Privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ în Comuna Sâncraiu pe anul şcolar 2016 – 2017

HCL 48 Privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2016 pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Sâncraiu, judeţul Cluj.

HCL 49 Privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Sâncraiu pe anul 2016

HCL 50 Privind stabilirea venitului net lunar al familiei sau al persoanei singure pe anul 2016

HCL 51 Privind rectificarea bugetului local.

HCL 52 Privind stabilirea taxei speciale de salubrizare pe anul 2016.

HCL 53 Privind aprobarea prelungirii valabilității Planului Urbanistic General și a Regulamentului Local de Urbanism al Comunei Sâncraiu

HCL 54 Privind aprobarea asocierii UAT Sâncraiu, din județul Cluj, conform Acordului de parteneriat anexat prezentei hotărâri, în vederea depunarii SDL..

HCL 55 Privind aprobarea întăbulării, dezmembrării, închirierii și stabilirea chiriei anuale pentru unei suprafețe de teren de 225 mp din pășunea comunală…